dijous, 19 de març de 2009

Comunicat de les JERC sobre la situació a les universitats

En els darrers mesos, alguns col·lectius d’estudiants han engegat diverses actuacions per manifestar-se en contra de l’aplicació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES). Davant la situació de conflicte que s’està produint a les universitats catalanes en el marc de l’aplicació de l’EEES i dels incidents produïts recentment, com a conseqüència del desallotjament del rectorat de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona, les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) manifestem que:

1. Lamentem i rebutgem l’ús de la violència com a mètode per a la solució de conflictes. Creiem que actuacions com les d’avui enterboleixen encara més la situació i complica encara més els escenaris per arribar a acords entre les diferents part implicades

2. Insistim en la necessitat d’enfortir i ampliar les vies de diàleg i els espais de comunicació com és la Taula Nacional per l’Educació, que ha de ser l’espai de debat i decisió entre el Govern de la Generalitat, les universitats i els estudiants.

3. Exigim immediatament els traspàs de les beques al Govern de la Generalitat així com creiem necessari un augment d’aquestes per tal de vetllar per un correcta aplicació de l’EEES en favor de la comunitat estudiantil i que no repercuteixi negativament en la igualtat d’oportunitats d’accés als ensenyaments universitaris. En aquest sentit és necessària la màxima fermesa en la negociació pel finançament de Catalunya per tal de poder obtenir aquests recursos econòmics que tant necessita els sistema universitari català i per extensió tots els i les estudiants.

4. Instem a la creació d’una comissió mixta, formada per diputats i diputades del Parlament de Catalunya i els col·lectius implicats per tal de poder trobar nous espais de diàleg i possibles escenaris de consens.

Finalment, demanem a la part del moviment estudiantil que ha decidit no participar de la Taula Nacional per l’Educació que reconsideri la seva postura, ja que creiem que cal la voluntat de totes les parts per poder resoldre el conflicte i és el marc on debatre i negociar l’aplicació de l’EEES.


Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya
18 de març, Països Catalans.